YAYINLAR (Publications)

ESERLER

Dergi Makalesi

SCI / SCI-Expanded / SSCI / AHCI / ESCI Kapsamındaki Dergi

 1. Katmer Bayraklı V., Erişen Y., (2019). “Cognitive Maps of the Beliefs of Pre-service Mathematics Teachers Regarding Mathematics: A Phenomenological Research “, INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, no.1, pp.1545-1566,  Cognitive Maps of the Beliefs
 2. Bacanlı, H., Erişen, Y., Çeliköz, N., Dombaycı, M. A., Karadağ, E., Toprak, M., Şahin, M., & Kireçci, M. A. (2016). Türkiye’de Üniversite Öğrencisi Olmak: Şehir Halkı, Türk ve Uluslararası Öğrenciler Bağlamında Karşılaştırmalı Bir Alan Araştırması /Being an international university student in Turkey: comparative field study on city population and Turkish and international students. Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education, 6(2), 49-61.A1.3-2016-Türkiyede Üniversite öğrencisi olmak
 3. Kireçci, M., Bacanlı, H., Erişen, Y., Karadağ, E., Çeliköz, N., Dombaycı, M., Toprak, M., & Şahin, M.  (2016). The Internationalization of Higher Education in Turkey: Creating an Index. Education and Science, 41 (187), 1-28. (2016). The Internationalization of Higher Education in Turkey: Creating an Index. Education and Science, 41(187),1-28. (Turkish version)
 4. Erişen, Y., & Günay, R. (2015). A Meta-analysis into the Effectiveness of Doctoral Dissertations on Constructivist Learning. Anthropologist, 21(1,2). 202-212.
 5. Erişen, Y., Çeliköz, N., Şahin, M., Kapıcıoğlu, M., Ataş, S., Akyol, C., & Girgin, Ç. (2010). Beltek Project For The Training and Employability of Women in Turkey. EDUCATION, 4(130), 666-673.UA4-2010 Beltek Project

Eğitim Alan İndeksli ve Diğer İndekslerdeki Uluslararası Hakemli Dergi

 1. Çınar A., Erişen Y., Çeliköz M. (2022). “A Mixed-Method Research on the Effectiveness of Using Gamification Elements in an Online English Course“, International Journal of Educational Research Review, cilt.7, sa.4, ss.280-291.
 2. ERİŞEN YAVUZ,. (2022).”Okul mimarisi ve eğitimin niteliğine yansımaları“, Uluslararası Maarif Dergisi, pp.35-39.
 3. ERİŞEN Y., KAYA N., BAY E. (2022).  “Etnopedagojik Bağlamda Kuzey Makedonya ve Türkiye Okul Öncesi Eğitim Programlarında Karakter Eğitimi”, Türkiye Eğitim Dergisi, cilt.7, sa.1. ethno pedagogical character education 2022
 4. Yüksel Ertuğrul Seçer Ş., ERİŞEN Y.(2020). “Evaluation of English language teachingundergraduate programs in terms of documentanalysis”, International Journal of Curriculum and Instruction, cilt.12, ss.671-703.  (ERIC) Evaluation of English language teaching
 5. Kasapoğlu Kaya, N., Erişen, Y. (2020). Amerika Birleşik Devletleri’nde karakter eğitimi bağlamında “vatanseverlik” değeri öğretimi ve Türkiye’ye yönelik öneriler. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(3), 330-353.    değerler eğitimi ve vatanseverlik
 6. Erisen Y., Sezer H. N. , Kaya N., (2019) “The examination of the postgrade theses on harmonization programs in preschool period: analysis of problems and solution suggestions”, International Journal of Curriculum and Instruction, cilt.11, ss.100-129.     Kaynaştırma Eğitimi
 7. Çeliköz N., Erişen Y., Şahin M., (2019) “Cognitive Learning Theories With Emphasis on Latent Learning, Gestalt and Information Processing Theories”, Journal of Educational and Instructional Studies in the World, cilt.9, ss.18-33. 2019-cognitive learning
 8. Kayhan E., Bağcı Ö. A. , Erişen Y., (2019). “Sıbyan Mektepleri ile Okul Öncesi Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi”, Elementary Education Online, cilt.18, ss.990-1013. Sıbyan Mektepleri Değerler Eğitimi
 9. Naciye, K., Erişen, Y. and Gürol, M. (2019). MEB 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Etnopedagojik Açıdan İncelenmesi ve Uygulamalara Yansımaları / Assessment of MONE 2013 Preschool Curriculum In Terms Of Ethno-Pedagogy and Reflections on Practice. Inesjournal. Year: 6, Volume:19, pp:77-101. Etnopedagoji ines Journal
 10. Sarısoy, B. ve Erişen, Y. (2018). Öğretmenler İçin Duygusal Zekâ Becerileri Eğitim Programının
  Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi (Designing, Implementing and Evaluating Emotional Intelligence Skill Training Program for Teachers). Elementary Education Online, 2018; 17(4): pp. 2188-2215       2018 Duygusal Zeka
 11. Aslan Bağcı Ö., Erdem S., Erişen Y., (2018). “Erasmus+ KA103 Hareketlilik Programının Öğrenci ve Koordinatör Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi “, Türkiye Eğitim Dergisi , vol.3, pp.54-76, 2018 (Link)
 12. Erişen Y., Gürültü E., Bildik C., (2018) “Evaluation of Digital Competence by Information Technology Teachers in Turkey In The Context of 21st Century Skills and The Quality Framework of Ministry of Education “, European Journal of Education Studies, no.7, pp.275-296, 2018     digital competence
 13. İyitoğlu, O and Erişen, Y. (2017) Delving Into Flipping Efl Classroom:  A Mixed Method Study. European Journal of English Language Teaching. Vol:3, Issue:1, pp:120-151.
 14. Kölemen, C. Şahin ve Erişen, Y. (2017). Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.Türkiye Eğitim Dergisi. 2 (1). 42-60.
 15. Çeliköz, M.  and Erişen, Y. (2017) Constructivist Practice in the Curriculum and Instruction: the Views of Lecturers in the Field. International Online Journal of Educational Sciences,9 (3), 738-754 (HW Wilson) consructivist practise
 16. Erişen, Y. and Katmer Bayraklı, V. (2016). “Six Hat Thinking Technique in Program Evaluation: The Evaluation of the Quality of Mathematics Teacher Training Program in Turkey”.  International Online Journal of Educational Sciences, 8 (4). 31-45.   2016 ( HW Wilson) six hat
 17. Şahin, M., Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2016). The Transformational Learning of Three Adult Academicians. Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi. 6 (1), 299-307 DOI: 10.13114/MJH.2016119306 .D.13-2016 The transformative learning (eric.ed.gov)
 18. Ataş, S., & Erişen, Y. (2016). Investigating The Association Between Turkish Freshman’s Multiple Intelligence Profiles and University Entrance Exam Performance. European Journal of Education Studies, 2(7), 115-134.   multiple-intelligence
 19. Şahin, M., Seçer, Ş. Y., & Erişen, Y. (2016). Perception of ‘English’ and Motivation in Learning English. Journal of Education and Training Studies, 4(9). 43-60. A2.8-2016 JETS-Perception of English and Mot
 20. Erişen, Y., Şahin, M., Birben, F. Y., & Yalın, H. S. (2016). Motivation Levels of Gifted Students and Their Metaphorical Perceptions of School. Educational Research and Reviews. 11 (8), 553-561.A2.7-2016-gifted students ERR
 21. Kadıoğlu, S. & Erişen, Y. (2016). Analysis of International Baccalaureate Diploma Programme using SWOT in Turkey. International Online Journal of Educational Sciences, 8 (1), 26-37.A2.6-2016-Analysis of IB programme
 22. Erişen, Y., Birben F.Y., Yalın, H.S. Ocak, P. (2015). Üstün yetenekli çocukları fark edebilme ve destekleme eğitiminin öğretmenler üzerindeki etkisi”. Bartın University, International Journal of Faculty of Education, 4 (2), 586-602, Doi: 10.14686/BUEFAD.          2015 üstün yetekli çocukları fark etme
 23. Erişen, Y. (2015). A Metaphorical Study: EFL Teachers’ Concepts of “Standard”, “Standards for Quality EFL and International Teacher“. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 67-83. (HW Wilson)
 24. Sarı, İ., Erişen, Y., Ejder, A., – & (2015). Morpheme acquisition in EFL context: Third person singular agreement morpheme -s.. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 199, 806-810. (ISI)
 25. Aydemir, E., Kaysı, F., & Erişen, Y. (2015). Engineering Completion Program Students’ Reasons for University and Program Preferences, Problems They Experience and Their Suggestions. Asian Journal of Instruction, 3(1), 107-118.
 26. Bavlı, B., & Erişen, Y. (2015). Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 6(3), 27-40.
 27. Tunç, P., & Erişen, Y. (2014). Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi Lisans Programına Yönelik Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)(26), 421-438.
 28. Erişen, Y., Sarısoy, B., & İyitoğlu, O. (2014). Evaluation of Self-Management Skills Setting an Aim Sub-Area in Primary Life Science Program. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 5(3), 183-198.
 29. Ergin, B., Şahin, M., & Erişen, Y. (2013). Prospective Pre-School Teachers’ of “Child”: A Study of Metaphors. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 4(8), 88-101.
 30. Şahin, M., Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2012). Virtual Training In Vocational Education: Footwear Training. Journal of Educational and Instructional Studies in The World, 2(2), 19-23.
 31. 8.  Erişen, Y., & Tanrısever, S. (2012). The Evaluation of Ready Made Clothing Modular Education Programs within the Modernization of Vocational and Technical Education Project. International Journal of Art& Sciences, 5(2), 147-155.     2012-The Evaluation of Ready Made Cloth
 32. Erişen, Y., Çeliköz, N., & Şahin, M. (2012). Training in Textile: A Transfer of Innovation Project as a Learning Tool. International Journal on New Trends in Education and Their Implications, 3(4), 156-163.
 33. Erişen, Y. (2010). Education of the elderly in Turkey: their educational needs, expectations of educational programmes, and recommendations to the related sectors. Educational Research and Reviews, 5(12), 794-801. (ERIC)
 34. Erişen, Y., & Tanrıverdi, H. (2010). The Evaluation of The Relationship Between Preschool Teachers’ Professional Attitudes and The Reaching Levels Towards The Goals and Aims of New Preschool Teaching Program. e-Journal of New World Sciences Acad, 5(4), 1643-1657.
 35. Şahin, M., & Erişen, Y. (2010). Application of Virtual Training in Vocational and Technical Education: Its Effect on the Performance of Students. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 1825-1845.     2010-Application of virtual train
 36. Erişen, Y., & Tanrısever, S. (2009). The Evaluation of Modular Education Programmes Developed For The “Modernization of Vocational and Technical Education Project. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1384-1388. (ISI)
 37. Erişen, Y., Çeliköz, N., Kapıcıoğlu, M., Akyol, C., & Ataş, S. (2009). The Needs For Professional Development of Academic Staff at Vocational Education Faculties in Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 1431-1436. (ISI)

Ulusal Hakemli Dergi

 1. Türkan A., Erişen Y. (2022). “Eğitimde Yaşanan Sorunların Kuram, Model, Yöntem ve İlkeler Işığında İncelenmesi”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.42, sa.2, ss.1641-1679
 2. Sarısoy, B. , Alcı, B. & Erişen, Y. (2021). Öğretmenlerin Sosyal-Duygusal Yetkinliklerini Değerlendirme Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik-Güvenirlilik Çalışması . Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi , 38 (2) , 3-26 . DOI: 10.52597/buje.953597 2021 sosyal duygusal yeterlik ölçeği
 3. Sevinç, B , Erişen, Y . (2021). İletişimsel Dil Öğretimi Yaklaşımıyla Oluşturulan İngilizce Öğretim Tasarımı Programının İngilizce Konuşma Tutum ve Becerisine Etkisi . Türkiye Eğitim Dergisi , 6 (1) , 86-109
 4. Altuntaş, L , Erişen, Y . (2021). İlköğretim Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri ile Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Matematik Dersi Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi . Türkiye Eğitim Dergisi , 6 (1) , 280-293
 5. Önal İ., Erişen Y., “Öğretmen Yetiştirme Programlarında Eleştirel Düşünme Becerilerinin Kazandırılması İhtiyacı”, Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.62-78, 2019  eleştirel düşünme makalesi
 6. Çeliköz, M.  and Erişen, Y. (2017).EPÖ Alanında Görev Yapan Eğitim Bilimcilerin Yapılandırmacılıkla İlgili Görüşleri: Bir Karma Yöntem Araştırması. Journal of Research in Education and Teaching, 2(2), 286-304.D.14-2017 Yapılandırmacılık
 7. Erişen, Y., & Güleş, F. (2013). Okul Öncesi Eğitimde Fiziksel Çevre Standartlarını Belirleme: Paydaş Görüşlerine Dayalı Bir Analiz . Selcuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(30), 129-138.(UD11-2013- oöe fiziksel çevre standart)
 8. Kefi, S., Çeliköz, N., & Erişen, Y. (2013). Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri. Journal of Research in Education and Teaching, 2(2), 300-319.
 9. Erişen, Y., & Çalışkan, F. (2011). Çok Programlı Liselerde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri İle Değerlendirilmesi. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi(27), 1-14.
 10. Seçer, Z., Çeliköz, N., & Erişen, Y. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Düşünme Becerileri. Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Egitim Fakültesi Dergisi(24), 93-104.UD9-2009 İÖ Öğrencilerinin Düşünme Becerileri
 11. Erişen, Y., & Güleş, F. (2008). Montessori Materyallerinin Tasarım Özelliklerinin Degerlendirilmesi. Selcuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi(18), 287-305.
 12. Erişen, Y. (2003). Toplam Kalite Sistemini Olusturmada Temel Aşama: Standartların Belirlenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 285-301. UD6-2003 Standartların Belirlenmesi.
 13. Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2003). Öğretmen Adaylarının Genel Öğretmenlik Davranışlarına ilişkin Yeterlilik Algıları. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 427-439. D.7-2003 Yeterlilik Algıları
 14. Şen, H., & Erişen, Y. (2002). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri. Gazi Egitim Fakültesi Dergisi, 22(1), 99-116.  D.5-2002 Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmen Özellikleri
 15. Erişen, Y. (2001). Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Geliştirilmesinde Önemli Bir Sorun: Öğretmenlerin Eğitim Öğretim Yetersizlikleri Çağdas Eğitim Dergisi (272), 32-38.UD4-2001 Öğretmenlerin Eğitim-Öğretim Yetersizlikleri.
 16. Erişen, Y. (1998). Program Geliştirme Modelleri Üzerine Bir İnceleme. Egitim Yönetimi, 4(13), 79-97.UD2-1998 Program Geliştirme Modelleri
 17. Erişen, Y. (1998). Ögretmenlere Yönelik Hizmetiçi Eğitim Programlarını Geliştirmede Eğitim ihtiyacı Belirleme Süreci. Milli Eğitim Dergisi(140), 39-43.UD3-1998 Hizmet İçi Eğitim Programı
 18. Erişen, Y. (1997). Ögretim Elemanlarının Dönüt ve Düzeltme Davranışlarını Yerine Getirme Dereceleri. Egitim Yönetimi(14), 45-61.UD1-1997 dönüt ve düz.

Uluslararası Konferans Bildirisi

 1. Kasapoğlu N., ERİŞEN Y. (2021). “Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanmakta Olan Karakter Eğitimi Programlarının İncelenmesi: “Olumlu Eylem Programı” Örneği”, VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, 01 Eylül 2021, cilt.7, ss.81-102
 2. Önal İ., Erişen Y., (2021).”Dijital Öyküleme Yönteminin Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi: Bir Kapsam Belirleme Çalışması”, 9th International Congress on Social Sciences – Humanities and Education, Türkiye, 22 Şubat 2021, ss.88-97 dijital öyküleme ve eleştirel düşünme
 3. Önal İ., Erişen Y., (2021).”Türkiye’de 2006-2020 Yılları Arasında Yapılmış Eleştirel Okuma Konulu Tezlerin İncelenmesi”, 9th International Congress on Social Sciences – Humanities and Education, Türkiye, 22 Şubat 2021, ss.98-106 eleştirel düşünme çalışmaları
 4. Erişen, Y., Kaya, N. ve Türedi, E.N. (2019). “Okulöncesi Öğretmenlerinin Karakter Eğitimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”. V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi. 27-29 Haziran 2019. İstanbul Türkiye.        Turkcess_2019
 5. Katmer, B. V. ve Erişen,Y.  (2019).  Investigating Beliefs regarding Mathematics during Transition from Pre-service to In-service Mathematics Teacher: A Four-Year Qualitative Longitudinal Study..  International Conference on Research in Teaching, Education  Learning (ICRTEL) (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)
 6. Altuntaş L., Erişen Y., “İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerileri İle Matematik Dersine Yönelik Tutum ve Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, ICES-UEBK 28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 25-28 Nisan 2019, vol.28, no.1, pp.1325-1325  Matematik problem çözme
 7. Kayhan E., Aslan Bağcı Ö., Erişen Y., “Sıbyan Mektepleri İle Okul Öncesi Öğretim Programlarında Değerler Eğitimi”, Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi, Venedik, ITALYA, 28-30 Haziran 2018, ss.159-160  değerler eğitimi
 8. Çeliköz M., Erişen Y., Uslu B. , (2018). “Öğretmen Adaylarının Sivil Birey Özalgı Düzeyleri”, III. INES Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20 Nisan – 1 Mayıs 2018, vol.3, no.3, pp.57-57. sivil birey özalgı
 9. Aslan Bağcı Ö., Erden S., and Erişen,Y. (2018).  “Evaluatıon of the Erasmus+ Ka103 Mobility Programme According to Views of Students and Coordinators”, GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, SIRBISTAN, 6-9 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.46-46 B38-2018 Erasmus mobility program
 10. Usanmaz E. , and Erişen,Y. (2018).  “The Evaluation of the Project Preparation Methods and Techniques In-Service Teacher Training Program According to the Four-Level Evaluation Model”, GlobETS: AN INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, TECHNOLOGY AND SCIENCE, Belgrad, SIRBISTAN, 6-9 Mayıs 2018, vol.1, no.1, pp.45-45  2018-four level eveluation
 11. Erişen Y., Gürültü E., Bildik C., (2018). “The Evaluation of Digital Competence By Information Technology Teachers In Turkey In The Context of 21 Century Skills And The Quality Framework of Ministry Of Education “, ICES-UEBK 2018, 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-22 Nisan 2018, vol.1, pp.562-565. 21 Century Skills -ıces 2018
 12. İyitoğlu, Orhan and Yavuz Erişen (2017). Enhancing EFL Learners’ Academic Performance Through Flipped Classroom Model: A Mixed Method Study. (İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Akademik Performanslarının Ters Yüz Sınıf Yöntemi ile Geliştirilmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması) 5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla 256-257
 13. İyitoğlu, Orhan and Yavuz Erişen (2017). Exploring the Effect of Flipped Classroom Model on EFL Learners’ Attitudes and Self-Efficacy Beliefs: A Mixed Method Study. (Ters Yüz Sınıf Yönteminin İngilizceyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Tutumları ve Öz Yeterlik İnançları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması. 5th International Conference on Curriculum and Instruction, 26-28 October 2017, Muğla  258-259
 14. Engin Deniz, Yavuz Erişen, A. Selçuk Yılmaz. (2017). Okul Psikolojik Danışmanlarının Öz-Anlayış ve İş Doyumlarının Yordayıcısı Olarak Psikolojik Dayanıklılık. International Congresses on Education 2017. 18-21 May 2017 Budapest/Hungary  
 15. Çeliköz, M.  and Erişen, Y. (2017).EPÖ Alanında Görev Yapan Eğitim Bilimcilerin Yapılandırmacılıkla İlgili Görüşleri: Bir Karma Yöntem Araştırması. 2nd World Congress on Lifelong Education. 14- 15 April / Nisan 2017 Antalya- Türkiye
 16. Sarısoy, B. ve Erişen, Y (2016). Öğretmenler İçin Duygusal Zeka Becerileri Eğitim Programının Tasarlanması, Uygulanması ve Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, ICCI EPOK. 27-30 Ekim 2016. Antalya.
 17. Deniz, M. E., Amanvermez, Y., & Erişen, Y. (2016). Humor Styles as Predictor of Loneliness in Adolescents. ERPA International Educational Sciences Congress 2016. 2-4 June 2016. Sarajevo/Bosnia and Herzegovina.
 18. Acar, F., & Erişen, Y. (2015). Faculty Members’ Opinions on Teaching and Instruction at Private Universities in Turkey: A Case Study. Belgrade International Conference on Education 2015. Tomorrow People Organization, (pp. 2-6). Tomorrow People Organization. 23-25 October 2015, Serbia, Belgrade.
 19. Şahin, M., Çeliköz, N. and Erişen, Y. (2015 Kasım). Transformative Learning Theory and Educational Experiences of Adults. 4 th World Conference on Educational and Instructional Studies-WCEIS 2015. 05-07 November 2015. Antalya
 20. Şahin, M., & Erişen, Y. (2015, Mayıs). Connectivism: Traditional or Modern?. ICSED 2015. Learning for Life. 13. Edition of the International Conference on Sciences Education.28-29 May 2015. Suceava, Romanya.
 21. Bavlı, B., & Erişen, Y. (2015, Nisan). Designing PCM Instruction by Using Assure Instructional Design Model. 6 th International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 24-26 April 2015. Antalya, Turkey.
 22. Sarı, İ., Erişen, Y., Ejder, A., İnci, E. (2015 Nisan). Morpheme acquisition in EFL context: Third person singular agreement morpheme -s. GlobELT 2015 Conference. An International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language. 16-19 April 2015. Antalya, Turkey.
 23. Erişen, Y., & Kayısı, F. (2014, Eylül). Teknik Öğretmen Mezunlarının Mühendislik Tamamlama Programlarına Yönelik Görüşleri. YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies. 1-3 September 2014. İstanbul, Turkey.
 24. Erişen, Y., & Bayraklı, V. K. (2014, Eylül). Matematik Öğretmen Adaylarının Altı Şapkalı Düşünme Tekniğini Kullanarak Kendilerine Uygulanan Eğitim Programının Kalitesini Değerlendirmeleri. YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies. 1-3 September 2014. İstanbul.
 25. Erişen, Y., & İyitoğlu, O. (2014, Eylül). Quality Standards in Efl Teaching in Turkey: An Attempt to Internationally Minded Efl Teacher. YICER, YILDIZ International Conference on Educational Research and Social Studies. 1-3 September 2014. İstanbul.
 26. Erişen, Y. (2014, Haziran). Okul Yöneticilerinin Etkili Liderlikle İlgili Kalite Standartlarını Gerçekleştirme Düzeyleri. VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi, (pp. 179-180). TEM-SEN.18-20 Haziran 2014. İstanbul, Turkey.
 27. Erişen, Y., & Sarısoy, B. (2014, Nisan). İlköğretim Hayat Bilgisi Dersi Öz Yönetim Becerilerine Yönelik Programın Değerlendirilmesi. 5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 24-26 April 2014. Antalya, Turkey.
 28. Çeliköz, N., Uslu, B., & Erişen, Y. (2013, Kasım). The Study of Problem Solving Skills of University Students Who are Studying in Different Departments Regarding Different Variables. International Symposiumon Changes and New Trends in Education. International Symposiumon Changes and New Trends in Education. 22-24 November 2013. Konya
 29. Tunç, P., & Erişen, Y. (2013, Kasım). Dünyada ve Türkiyede Ayakkabı Eğitimi ve İngiltere Örneği. International Symposiumon Changes and New Trends in Education. International Symposiumon Changes and New Trends in Education.  22-24 November 2013. Konya, Turkey.
 30. Kefi, S., Çeliköz, N., & Erişen, Y. (2013, Nisan). Okulöncesi Eğitim Öğretmenlerinin Temel Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeyleri. 4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 25-27 April 2013. Antalya, Turkey.
 31. Ergin, B., Şahin, M., & Erişen, Y. (2013, Nisan). Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Algıları: Bir Metafor Çalışması. 4rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 25-27 April 2013. Antalya.
 32. Erişen, Y., & Arslan, E. (2013, Mart). Preschool Teachers Educational Needs for Effective Guidance. 2. International Scientific Conference. Pedagogy, Education and Instruction. Bosnia-Herzegovina.
 33. Şahin, M., Çeliköz, N., & Erişen, Y. (2012, Kasım). Teachers Tolerance Towards Students at Faculty Level. World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS. 7-9 November 2012. Antalya, Turkey.
 34. Şahin, M., Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2012, Kasım). Perceptions on Online learning in the Context of Distance Education. World Conference on Education and Instructional Studies- WCEIS. 7-9 November 2012. Antalya, Turkey.
 35. Erişen, Y., Çeliköz, N., & Şahin, M. (2012, Nisan). Training In Textile: A Transfer Of Innovation Project As Elearning Tool. 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 26-28 April 2012. Antalya, Turkey.
 36. Şahin, M., Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2012, Nisan). Virtual Training In Vocational Education: Footwear Training. 3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications.26-28 April 2012. Antalya, Turkey.
 37. Şahin, M., & Erişen, Y. (2011, Ekim). The Place of ICT in Vocational Education: A Sample Training Tool. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 05-08 October 2011. Eskişehir, Turkey.
 38. Erişen, Y. (2010, Kasım). Training in Excellence in Textile: An Accomplished Cooperation Case with the Balkan Partners. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November 2010. Antalya
 39. Güleş, F., & Erişen, Y. (2009, Ekim). Okulöncesi Dönem Montessori Eğitim Uygulamalarıyla Kozmik Eğitime Hazırlık. II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi. 7-9 Ekim 2009. Ankara, Turkey.
 40. Erişen, Y., & Tanrısever, S. (2009, Şubat). The evaluation of modular education programmes developed for the modernization of vocational and technical education project. World Conference on Educational Sciences. World Conference on Educational Sciences, (pp. 1384-1388). 4-7 February 2009. North Cyprus.
 41. Erişen, Y., Mihai, A., & Şahin, M. (2008, Mart). Technology Based Training: A Multinational Technology Sharing Case. International Technology, Education and Development Conference (INTED). 3-5 March 2008, Valencia, Spain.
 42. Erişen, S., & Erişen, Y. (2008, Mart). An Overview of Biotechnology Education in Terms of EU Priorities in Turkey. International Technology Education and Development Conference (INTED). 3-5 March 2008, Valencia, Spain.
 43. Çeliköz, N., Erişen, Y., & Şahin, M. (2008, Mart). Basic Computer Skills of Primary School Tecahers and Directors. International Technology Education and Development Conference (INTED). 3-5 March 2008, Valencia, Spain.
 44. Erişen, Y., Şahin, M., & Kapıcıoğlu, M. (2008, Ekim). The Need Analysis For Further Education of the Retired and Elderly. 11th International Conference on Further Education in the Balkan. 23-26 October 2008. Konya, Turkey.
 45. Çeliköz, N., Saltalı, N. D., Erişen, Y., Çetin, Ş., Uslu, M., Kapıcıoğlu, O., Şen, Ş., & Seçer, Z. (2008, Ekim). The Study of Preparing a Valid and Reliable Assessment Scale to Determine II. Stage Primary Education Students and Adults Multiple Intelligences. 11th International Conference on Further Education in the Balkan Countries. 23-26 October 2008. Konya. 9-11 November 2007. Thessaloniki, Greece.
 46. Erişen, Y. (2007, Kasım). Determination of the Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities, for Teacher Training Programs in Turkey. 9th International Conference European Unification and Educational Challenges in the Balkans. 9-11 November 2007. Thessaloniki, Greece.
 47. Erişen, Y., & Şahin, M. (2007, Kasım). Evaluation of the Effectiveness and Practice Level of Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities in Turkey. 9th International Conference European Unification and Educational Challenges in the Balkans. 9-11 November 2007. Thessaloniki, Greece.
 48. Erişen, Y., Çeliköz, N., Çetin, Ş., & Çetin, F. (2005, Eylül). Öğretme-Öğrenme Sistem Tasarımı ve Yönetiminde Okul Yöneticilerinin Liderlik Özellikleri. 5th. International Educational Technology Conference. 21-23 September 2005. Sakarya, Turkey
 49. Çetin, S., Çetin, F., Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2005 Eylül). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin İnternete ve İnternette Öğrenmeye Yönelik Tutumları. IETC bildiri kitapçığı. Sakarya University 5th. International Educational Technology Conference, (pp. 196-201). 21-23 September 2005, Sakarya, Turkey.

Ulusal Bildiri

 1. Erişen, Y., Birben, F., & Yalın, H. S. (2014, Eylül). Üstün Yetenekli Ortaokul Öğrencilerinin Okul Motivasyonları ile Okula Yönelik Metaforik Algılarının Karşılaştırmalı Analizi. IV. Ulusal Üstün Zekalı ve yeteneklilerin Eğitimi Kongresi- (Üstünler ve Gelecek). İstanbul.
 2. Çeliköz, N., & Erişen, Y. (2004, Temmuz). Öğrencilerin Sınav Uygulama Tekniklerinin Değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.
 3. Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2004, Temmuz). Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı.
 4. Erişen, Y., & Şen, H. (2000, Mayıs). Öğretmen Yetiştiren Kurumlarda Öğretim Elemanlarının Etkili Öğretmenlik Özellikleri. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi. II. Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu.

Kitap

 1. Kireçci M. A. , Bacanlı H., Erişen Y., Karadağ E., Çeliköz N., Dombaycı M. A. , Toprak M., Şahin M., (2020). Türkiye de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksi, Efe Akademi, İstanbul.
 2. Erişen, Y and Eran Türedi, N. (2020). Child Friendly City, Çilimli. LAP Lambert Academic Publishing.  Mairitius. ISBN: 978-620-0-56465-8.  child friendly city
 3. Erişen Y., (Editör)  Alcı B., Eran Türedi N., Kaya N., (2019). Okul Öncesi Eğitim Alternatif Eğitim Modelleri- Harezmi-STEM, Montessori, Regio Emilia, Waldorf, High Scope Somut Etkinlik Örnekleri, Efe Akademi, İstanbul.
 4.  Alcı, B. (Editör), KAYA N., ERAN TÜREDİ N., ERİŞEN Y., (2019). Okul Öncesi İçin Etkinlik Hazırlama ve Uygulama Öğretmen El Kitabı, Efe Akademi, İstanbul.
 5. Özdemir, Ç., Yüksel, G., Cemaloğlu, N., Çakmak, M., Çeliköz, N., Erişen, Y., Uysal, H., & Doğan, O. (2006). Türkiye’de Öğretim Elemanları. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 6. Arı, R., Deniz, M., Erişen, Y., & Çeliköz, N. (2006). Çocukların Okula Hazırlanması (Anne-Çocuk Eğitimi) Temel Araştırması. Ankara: T.C. MEB.MEB-okula hazırlık kitabı tam metin
 7. Ulusoy, A., Bayraktar, E., Taş, S., Erişen, Y., & Smith, C. (2006). Competency-Based Assessment and Evaluation (Yeterliğe Dayalı Ölçme ve Değerlendirme). MEB: MEB. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi H.İ.E. Modül Program Serisi.
 8. Özen, R., Akkutay, Ü., Cafoğlu, Z., Çeliköz, N., & Erişen, Y. (1996). Japon Eğitim Sistemi (Çeviri). İstanbul: Avni Akyol Ümit Kült.

Kitap Bölümü

 1. İyitoğlu, O. ve Erişen, Y. (2021). Öğretimde Yaklaşımlar ve Eğitime Yansımaları, “Ters Yüz Öğrenme Yaklaşımı”. Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Editör, PEGEM, Ankara, ss.434-464.Bölümü okumak için tıklayınız
 2. Sertyesilisik, B., Giritli, H., Günaydın, H. M., Deniz, E., Nadar, M., Gürcanlı, G. E., Erişen, Y., Çeliköz, N., Oraz, G. T., & Sertyeşilışık, E. (2016). Construction Workers‘ Personality: As a Key for Improving the Occupational Health and Safety Performance in Construction. Advances in Business and Management (pp. 103-132). New York: Published by Nova Science Publishers, Inc. construction-workers-personality
 3. Çeliköz, N., Erişen, Y., & Şahin, M. (2016). “Cognitive Learning Theories”. LEARNING AND TEACHING (pp. 31-46). Çözüm Eğitim Yayıncılık. Ankara, Türkiye: Çözüm Eğitim Yayıncılık.H6-2016-Cognitive Learning
 4. Erişen, Y., & Arslan, E. (2014). Preschool Teachers’ Educational Needs for Effective Guidance. PEDAGOGIJA, OBRAZOVANJE I NASTAVA (pp. 256-262). Mostar, svibnja.: MADUNARODNA.
 5. Erişen, Y., Çeliköz, N., & Şahin, M. (2012). Bilişsel Kuramlar. Öğrenme ve Öğretme: Kuramlar, Yaklaşımlar, Modeller (pp. 137-171). Pegem Akademik Yayıncılık-Ankara: Pegem Akademik Yayıncılık.H5-2012-Öğrenme ve Öğretme
 6. Erişen, Y., & Şahin, M. (2008). Determination of the Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities, for Teacher Training Programs in Turkey. European Unification and Educational Challenges in the Balkans. (pp. 254-264). Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers s.a.: Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers s.a..
 7. Erişen, Y., & Şahin, M. (2008). Evaluation of the Effectiveness and Practice Level of Quality Assurance Standards in Terms of EU Priorities in Turkey. European Unification and Educational Challenges in the Balkans. (pp. 265-271). Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers s.a.: Greece, Publishing House, Kyriakidis Brothers s.a..
 8. Erişen, Y. (2007). Eğitimin Felsefi Temelleri. Eğitim Bilimine Giriş (pp. 84-103): PegemA.H4-2007-eğitimin felsefi tem.
 9. Erişen, Y. (2007). Sınıfta Öğretim Liderliği. Sınıf Yönetimi (Sınıfta Öğretim Liderliği) (pp. 17-48): Ekinoks Yayınları.H2-2007- sınıfta öğretim liderliği
 10. Erişen, Y. (2007). Eğitimde Bilgisayar Kullanımı. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı (Eğitimde Bilgisayar Kullanımı) (pp. 111-144): PegemA.H3-2007-eğitimde bilgisayar
 11. Erişen, Y. (2006). Sınıfta Öğretim Ortamının Hazırlanması. Sınıf Yönetimi-(Sınıfta Öğretim Ortamının Hazırlanması) (pp. 86-121): Maya Akademi.H1-2006-SINIFTA ÖĞRETİM ORTAMI
 12. Gürültü E., Bildik C., Erişen Y., İlkokul Öğretim Programlarında Yer Alan ”Saygı” Kök Değerinin Öğretimine İlişkin Öğretmen Görüşleri, “Eğitimde Elli Yıl (Prof. Dr. Mehmet Ali Kısakürek’e Armağan)”, Berna Aslan,Fatma Bıkmaz, Editör, Ankara Üniversitesi, Ankara, ss.231-258, 2019  2019- Saygı Kök Değeri

Ulusal ve uluslararası projelerde yaptığı görevler

 1. II. Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında İngiltere’de Mesleki Gelişim ve Araştırma Projesi Çalısması-Araştırmacı. 10 Ocak-7 Ekim 1994.
 2. “Türkiye’de Öğretim Elemanları”. Türkiye Üniversiteleri Öğretim Elemanı Araştırması. Proje Başkanı: Prof.Dr. Çağatay Özdemir. Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Proje Müdürlüğü. ISBN:975-00230-0-5. Ankara, Ocak-2006. Proje Çalışma Grubu Üyesi.
 3. Çocukların Okula Hazırlanması (Anne-Çocuk Eğitimi) Temel Araştırması (REF:BEP2/02-CQ)”. Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Ramazan Arı. TC. Milli Eğitim Bakanlığı Projeler Dairesi Başkanlığınca desteklenmiştir.  Ankara:2006. Araştırmacı.
 4. LLP/ ERASMUS Staff Mobility for Teaching Assignments Programme. Spring semester. Selçuk Üniversitesi ve West Hungary University ile yapılan anlaşma çerçevesinde Szombathely kampüsünde okul öncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerine “Quality Standards for Teacher Training” konulu ders verme uygulaması.
 5. Excellence in Textile through “Fashion Express” (LLP-LdV-TOI-2007-TR-061). Lifelong Learning Programme 2007-2013. Leonardo da Vinci. Multilateral Projects Transfer of Innovation. 2007-2009. (P4 partners and contractor).
 6. “ESPRIT”. Outdoor Education for Youth Action. 18-24 November. Lecce-ITALY. Lifelong Learning Programme 2007-2013. Leonardo da Vinci. Katılımcı.
 7. A.Ulusoy, E. Bayraktar, S.Taş, Y. Erişen, C.Smith. (Teknik Editör: H.Öncü). Yeterliğe Dayalı Ölçme ve Değerlendirme. MEB. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi H.İ.E. Modül Program Serisi. Yayın No: HİE-YDÖD EĞT-1. Ankara. 2006. Modül program geliştirme teknik çalışma grubu üyesi.
 8. MEB. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi. “MTEM Projesi İlişkilendirme Çalışması (Pedagoji Alanı)”. 29 Mart-01 Nisan 2005. Uzman.
 9. MEB. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi.  “Hizmetiçi Eğitimde Yeterliliğe Dayalı Değerlendirme Materyalleri Geliştirme Toplantısı”. 01-12 Mayıs 2006.Uzman.
 10. MEB. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi. “Meslek Dersleri Öğretmenleri Hizmetöncesi Modül Eğitim Programlarını Değerlendirme Raporlarının yazılması”. 05-23 Haziran2006. Uzman.
 11. MEB. Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi. “Yeterliliğe Dayalı Eğitim Öğretim Semineri ve Yeni Hizmet Eğitim Programlarının Pilot Uygulamasının Yapılmasına Yönelik Çalışma Toplantısı”. 30 Ekim-10 Kasım 2006. Uzman.
 12. TC Başbakanlık ve Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ankara Siyasal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi. “Türkiye’de Yükseköğretimin Uluslararasılaşma Endeksi” Projesi. Haziran 2015. Proje ekibi üyesi
 13. İTÜ. “İnşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği performansının inşaat isçilerinin kişilik profilleri ve öğrenme stilleri araclığıyla artrılması” BAP Projesi. Proje ekibi üyesi. 2014-2016.
 14. YTÜ. “Öğretmenlere Yönelik Duygusal Zeka Becerileri Eğitimi Programının Geliştirilmesi”. YTÜ BAP (YÜLAP) Projesi. (2016-09-01-YL01). Yürütücü. 01.01.2016-01.07.2017
 15. AB Erasmus+. “Kırsal Alan Politika Reformları için Gençlik, Gençlik için Güçlendirilmiş Kırsal Alan”.  Yürütücü. 2018-2-TR01-KA347-060183. 2018-2019.
 16. TÜBİTAK 2237-A Eğitim Programı Liderliği Becerilerinin Geliştirilmesi. Eğitmen. 5-11 Nisan 2021.

Düzenlenmesinde görev alınan sempozyumlar

 1.  Ailede Demokrasi ve Çocukta Şiddet Sempozyumu. Selçuk Üniversitesi / HEGEM İşbirliği İle. 7-9 Kasım 2007, Konya, Türkiye. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi
 2. BASOPED-11th International Conference Further Education in the Balkan Countries, Selcuk University, 23 Ekim-26 Ekim 2008, Konya-Turkey. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi
 3. Effective Leadthership and Management in Invlusive Schools (ELMIS 2010): International Conference, Selcuk University, 3-6 May 2010, Konya-Turkey. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi
 4. IV. Ulusal İlköğretim Bölümleri Öğrenci Kongresi-2013, Nevşehir Üniversitesi, Bilim Kurulu Üyesi.
 5. VI. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi. İstanbul, 18-20 Haziran 2014. Bilim Kurulu Üyesi.
 6. YILDIZInternational Conference on Educational Research and Social Sciences.İstanbul. 1-3 Eylül 2014. Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyesi
 7. VII. International Congress of Social Sciences Education. 8-10 May 2015. Nevşehir. Bilim Kurulu Üyesi.
 8. ERPA.Uluslararası Eğitim Kongresi. 4-7 Haziran 2015. Atina/Yunanistan. Bilim Kurulu Üyesi.
 9. ISCED. International Conferance on Science of Education. 28-29 may 2015. Suceava/Romania. Bilim Kurulu Üyesi.

Görev alınan seminerler, paneller

 1. 6. Yıldız Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. “Eğitimin Geleceği & Gelecekte Eğitim” (Davetli Konuşmacı) 12-13 Aralık 2019.
 2. IV. Turkcess Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi.  “Türk Dünyasında Yükseköğretimde Kalite Arayışları”  (Davetli Konuşmacı) Haziran. 2018. Azerbaycan.
 3. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Mızıka Astsubay Hazırlama ve Sınıf Okulu Öğretim Başkanlığı’nda görevli öğretmen subaylara “Soru Hazırlama Teknikleri Semineri”, 7-11 Haziran 1999, Ankara (Öğretim Görevlisi).
 4. M.E.B. Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı’nda “Program Geliştirme Semineri”, 22-26 Eylül 2003, Ankara (Öğretim Görevlisi).
 5. Selçuk Üniversitesi M.E.F. Öğrencilerine “Sınav Kaygısı” Konulu Panel-Mayıs 2006, Selçuk Üniversitesi, Süleyman Demirel Konferans Salonu, Konya
 6. Sinop Milli Eğitim Müdürlüğünce Merkez ve Merkeze Bağlı İlk ve Ortaöğretim Müdürlerine “Çoklu Zeka Modeli ve Yeni Öğrenme Stratejileri” semineri, Ocak 2009, Sinop.
 7. S. Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi. “Dünden Bugüne Öğretmen Profilimiz” paneli. Panel başkanı. 24 Kasım 2006.

Çalışma toplantıları

 1. MTEM projesi kapsamında “Beyaz belge Değerlendirme” konulu çalışma toplantısı. 21-22 Eylül 2006. Ankara.
 2. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenen “Eğitim Bilimleri Bakış Açısıyla Eğitim Fakülteleri ve Akreditasyonu” toplantısı. Çalışma Grubu Üyesi. 1-3 Mart 2007.
 3. MTEM projesi kapsamında “Öğrenci Merkezli Öğrenme” konulu çalışma toplantısı. 29 Kasım-3 Ekim 2004. Konya.
 4. MEB. Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı.  “Eğitim Araştırmaları Paylaşım Günleri Etkinliği”. Katılımcı. 26-27 Eylül 2011.

Hakemlik Yapılan Bazı Dergiler

 1. Elementary Education Online
 2. Selçuk Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
 3. Kastamonu Eğitim Fakültesi Dergisi
 4. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi
 5. Educational Research and Reviews (ERR)
 6. African Journal of Business Management
 7. International Online Journal of Educational Sciences (IOJES)
 8. Gazi Eğitim Dergisi
 9. The Anthropologist
 10. Bartın Üniversitesi Uluslararası Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜAFED)
 11. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET)