ÖZGEÇMİŞ

İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da yapmıştır. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında lisans eğitimini birincilikle tamamlamış ve aynı yıl Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başlamıştır.

1993-94 yılları arasında İngiltere’de eğitim bilimleri alanında araştırmacı olarak görev yapmıştır. 1997 yılında Ankara Üniversitesi, Program Geliştirme Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimini; 2001 yılında aynı üniversite ve anabilim dalında doktorasını tamamlamıştır.

2001-2005 yılları arasında Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde doktor öğretim görevlisi, 2005-2006 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalında Yrd. Doç.Dr olarak çalışmıştır. 2007-2013 yılları arası Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapmıştır. Bu süreçte Dekan yardımcılığı, bölüm başkan yardımcılıkları, anabilim dalı başkanlığı, pedagojik formasyon koordinatörlüğü, yurt dışından öğrenci seçme ve yerleştirme birim koordinatörlüğü, Milli Prodüktivite Merkezi temsilciliği, stratejik planlama kurul üyeliği gibi akademik ve idari görevlerde bulunmuştur.

2013 Eylül ayında Yıldız Teknik Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında Doçent Dr. olarak görevine başlamış, 2015-16 arasında fakültenin dekan yardımcılığı görevini yapmıştır. 2016 Temmuz ayında üniversitenin Genel Sekreterliği görevine atanmış, Kasım 2017 sonuna kadar bu görevi sürdürmüştür. 2017 Ağustos ayında Prof. Dr. ünvanını almıştır. 2017 Aralık-2020 Ağustos döneminde Rektör danışmanı olarak çalışmıştır. Halen Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı ve Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanı olarak görevine devam etmektedir.